CLIENT
Private

LOCATION
Thessaloniki

YEAR
2020

AREA
100 m2

DESIGN TEAM
Maria Deda
Iro Koutsioumpa

PHOTOGRAPHY
Alexia Prassa