Porto Carras

2020

Porto Carras

Thessaloniki Port

2020

Thessaloniki Port

Mediterranean Cosmos Shopping Center

2018

Mediterranean Cosmos Shopping Center

Xenia Resort

2018

Xenia Resort

Makedonia Palace Hotel Renovation

2022

Makedonia Palace Hotel Renovation

Fashion City Outlet

2018

Fashion City Outlet